حق تماشای زنان در ورزشگاه

اکتبر 12, 2019 Moralsociety 0

آنچه دیروز در تهران ورزشی (حق تماشای زنان) گذشت، بی‌شک نقطه عطفی در تاریخ روحانیت معاصر است: غلبه عینیت جهان بر ذهنیت آماسیده‌ای که هراسناک […]

عاشقی تمرین می‌خواهد

اکتبر 7, 2019 Moralsociety 0

سؤال :مگر عاشقى ارادى است؟پاسخ:بلى…عاشقی تمرین می‌خواهد«باید بدنبال محبت کردن رفتانسان بايد بياموزد كه اهل محبت شود، نه اينكه منفعل بنشيند تا زيبا‌رویی جلوی او […]