تقلید به سبک ظریف!

می 19, 2019 Moralsociety 0

گفتا که مکن گفت مکن تا نکنند! « این يك “سخن”ام چنان خوش آمد که مپرس!» حالا حکایت ایران است و ینگه دنیای عموتام!خب عمو […]

نه به جنگ ” با ایران “

می 16, 2019 Moralsociety 0

حالا كه عموسام از تفنگ خالى خودش ترسيده، بهتره اينطرف آب هم حواسشو ششدانگ جمع كنه؛ جنگسالاران ابله هردو طرف ، با كبريت بلاهتبشكه باروت […]

ساده زیستی، راهی به تعالی

می 12, 2019 Moralsociety 0

شاید بتوان پیامِ ساده زیستیِ هنری دیوید ثورو(Henry David Thoreau) متفکرِ بزرگ، اصیل، و انسان دوست امریکایی(۱۸۶۲-۱۸۱۷) را، که سلسله جنبانِ جنبشِ جهانی ساده زیستی […]