آزمون تیزهوشان هم سیاسی شد !!!

در اين كشور فقط يه آزمون سالم مونده بود

قاسم سلیمانی در آزمون تیزهوشان!!

در آزمون ورودی تیزهوشان از دانش‌آموزان درباره ترور قاسم سلیمانی، فرمانده شهید و پیشین نیروی قدس سپاه سوال پرسیده شده!!

به هم آمیختن همه چیز و بهره برداری سیاسی و به لجن کشیدن افراد پاک برای اینکه به زور همه چیز را اسلامی کنی، کاری بس بیهوده و نتایجی بس ویران کننده دارد.

همانطور که رضا شاه نتوانست به زور حجاب از سر زنان بردارد، هیچ کس دیگری نیز نمی تواند به زور کسی را به جامعه تحمیل کند. این ها همه نتایج معکوس دارد.

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email