آقا تو را به جدت نیا!

آیت‌الله امجد:

عمامه یعنی چه؟ عمامه یک پارچه است. لباس به انسان هیچ چیز نمیدهد. این لباس، لباس نوکری است. لباس آقایی نیست. عمامه به سر ما میگذارند که خدمتگزار و پناه مردم باشیم.

متاسفانه کاری کردیم که همه زحمات و هزینه ها، این همه شهیدان بزرگوار، آن همه فداکاری علما، مهندسان، دکترها، جوانان و توده مردم در اثر خرابکاری ما مخصوصا برخی از ما در این لباس، از بین رفت.

امام مثلا می خواست جمهوری اسلامی درست کند. الان نه جمهوری است نه اسلامی. اگر جمهوری است باید عقلا رسانه ها رادر اختیار داشته باشند. عقلا باید راهگشای مردم باشند، باید بتوانند حرف مردم را بزنند نه اینکه بدتر جاهلیت پیاده شود.

جای تاسف نیست که آیت‌الله کروبی، جناب مهندس میرحسین موسوی، خانم رهنورد این رجل سیاسی و خدمتگزار و پاک، سالهای سال در حبس و حصر باشند و هیچ کس چیزی نگوید و ما عمامه به سرها هیچ اقدامی نکنیم و آنوقت بگوییم ما منتظر امام زمانیم!

نه آقا تو را به جدت نیا.ما از اسلام و دین پرتیم و از معنویت بویی نبردیم.

این عمامه را گذاشتند تا ظلم ستیز باشیم نه که چاپلوس و متملق باشیم.

برای دیدن کامل سخنرانی اینجا را کلیک کنید.

Print Friendly, PDF & Email