آن‌چه در این کشور می‌گذرد از تنها چیزی که نشان ندارد، اسلام است

گویا امپراتوری دروغ در این سال‌ها جز دروغ‌های متفاوت خروجی دیگری نداشته.
و هر اتفاقی که در کشور می‌افتد از سیل تا شلیک موشک پرده‌‌ای دیگر از نیرنگ امپراتوری فرو می‌افتد.
و این اگر عذاب الهی و خذلان در دنیا نیست پس چیست؟ بر حاکمان ما عذاب نازل شده و اینان خود را به خواب زده‌اند و به خویش و مردم دروغ‌های جدید تحویل می‌دهند.
سال‌هاست به دوستان می‌گویم وای از روزی که از پرده برون افتد راز و آن‌گاه است که همه‌مان حسرت خواهیم خورد که همه این هزینه‌ها و گرفتاری‌های خلق برای چه اهداف پوچ و بیهوده‌ای بوده است.
مگر کسانی که علی(ع) را خانه نشین کردند چه هدفی جز تصاحب قدرت در سر داشتند؟ مگر معاویه که به نیرنگ و خدعه بر علی پیروز می‌شد چه هدفی داشت؟ مگر دیگر مکاران و نیرنگ‌بازان جهان جز چیرگی بر قدرت در این جهان هیچ در هیچ چه هدف دیگری داشتند؟
و الآن کجایند؟
و این زمانه هم جدای از روزگاران گذشته تاریخ نیست. گروهی بر اسب قدرت سوارند و می‌تازند و هزینه‌ی آن را بندگان خدا در نقاط دور دست کشور و در نهایت محرومیت میپردازند.
پناه ببریم به خدا از شر خودمان
پناه ببریم به خدا از مکر خدا
پناه ببریم به خدا از سنت املا و استدارج او
پناه ببریم به خدا از نفاق و کفر که به تدریج در ما نفوذ می‌کند بدون این‌که بدان التفاتی داشته باشیم.
آن‌چه در این کشور می‌گذرد از تنها چیزی که نشان ندارد اسلام است.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email