آيا شما فمنيست ايد؟

محمد امجد:

آيا شما فمنيست ايد؟

(سوال سيد مصطفى تاجزاده، مجاهدآزاديخواه)

و…..

“ذكر يك خاطره در روز هشتم مارس!”

«…. سلام مرا به حضرت آيت الله خرازى برسان و به ايشان بگو فلانى سلام رساند و گفت ” من_يك_فمنيست_ام!”….»
(ثقة_الاسلام_محمودامجد)

در ايام دولت مستعجل خاتمى ،بنده در قم در يك دفتر كوچك، مرتكب تلاش جهت عضويت كشور در«كنوانسيون بين المللى محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان» بودم و با علما و فقيهان قم اعم از سنتى و معاصر جلسات بحث و بررسى داشتيم و هرگاه براى كارى به تهران مى آمدم و فرصتى كوتاه دست مى داد به زيارت پدر مى رفتم و ايشان هم در همان فرصت اندك از احوال و فعاليت هاى غريبانه فرزند در “عاصمه تشيع” پرس و جوئى كوتاه و گويا مى كردند! در يكى از آن روزها ايشان از بنده پرسيد:
“الان مشغول به چه هستى؟”
و جواب كوتاه بنده:
“مشغول مباحثه با علما جهت تصويب كنوانسيون!”
ومختصرا توضيح دادم مرتكب اعمالى هستم كه از ديد حضرات «فمنيستى! » است! وايشان پرسيد:
“موضع آقايان چيست؟”
بنده نتيجه مباحثه اى را كه از يك طرف با اعضاء مجمع_محققين_ومدرسين_حوزه واز ديگر سو ،با برخى بزرگان جامعه_مدرسين مانند حضرت آيت الله خرازى و آيت الله شرعى داشتم را خدمت شان عرض كردم و اينكه جامعه_مدرسين نظرشان اين است كه اين كنوانسيون_سى_ماده اى نود_اشكال_فقهى! دارد؟!
وايشان با اظهار افسوس آن پيام فوق الذكر را براى حضرت آيت الله خرازى فرستاد؛ پيام اى كه هيچگاه مسموع واقع نخواهد شد ، بويژه در “عاصمه تشيع”

عاصمه تشيع اى كه اخيرا امام_قائم فعلى (جهت هموارسازى حكومت_فقهى_انقلابى امام_وارث_بعدى) ، از همه طلبه ها ، ازمبتدى تا منتهى، خواسته اند انقلابى باشند وگرنه ” به درد كشور نمى خورند!”

Print Friendly, PDF & Email