احراز مجرمیت به سبک های مختلف

برای من مجرمیت احراز نشد!غلامحسین محسنی اژه‌ای: “برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رییس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان (اکبر طبری معاون وقت صادق لاریجانی) متخلف است… “

قبلا هم این را در مورد فاضل لاریجانی در سال ۹۶ گفته بود و جرمی احراز نشد. اصولا برای تخلف مقامات عالی رتبه و رشا و ارتشاء، اختلاس و سایر جرایم چشممان را می بندیم، چون پای خودمان هم گیر است.

از قدیم گفته اند: “گر حکم کنند که مست گیرند ، در شهر هر آنکه هست گیرند”

ولی برای دستگیری فعالان گارگری، معلمان، سندیکای اتوبوس رانی و … حتی قبل از آنکه مرتکب عملی شوند برایمان احراز می شود که جرمی اتفاق افتاده و بلافاصله آنها را دستگیر می کنیم و به دست عدالت اسلامی می سپاریم. خلاص

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email