از اين پس ما بايد به خيلى ها ” آيت الله ” بگوييم!

اينروزها ، خاطر برخى از هم ميهنان سوگوار، از ” حجت الاسلام” ناميدن مرحوم هاشمى مكدر شده است ولى بنده رغم تلقى عموم مردم ” حجت الاسلام” را برازنده روحانيان خداترس و شجاع مى دانم و لقب “آيت الله” را براى امثال احمد خاتمى و مرتضى آقا طهرانى و مصباح يزدى و علم الكذا بيشتر مى پسندم ؛ اين موجودات عظيم و معظم ،البته با پسند بنده موافق اند و حتا يكبار احمدخاتمى كه يكى از نشريات خواسته بود با او مصاحبه كند شرط كرده بود كمتر از ” آيت الله” تيتر نزنند وگرنه مصاحبه نخواهد كرد!
احمدخاتمى براى اين اصرار البته برهان قاطع داشت!
ايشان افاضه فرموده بود :

چون رضا پهلوى به نظام مقدس طعنه زده كه در زمان شاه باباى فقيدش تعداد آيت الله ها بيشتر از حالا بوده از اين پس ما بايد به خيلى ها ” آيت الله ” بگوييم!
خب برهان از اين قاطع تر!؟
اگر ربع پهلوى چنين طعنه اى نزده بود ،اي بسا لقب ” حجت الاسلام” از فخامت و منزلت بالاترى برخوردار بود كما اينكه در گذشته چنين بوده است ؛ گذشته اى كه عالمان خداترس مستقل از سلطان و كدخدا و بى اعتنا به ارباب بى مروت دنيا در ميان مردم بسيار بودند
به عنوان مثال وقتى به ميرزاى قمى نامه مى نوشتند جهت استفتاء ؛ مى نوشتند:
” حجة الاسلاما” ( چون واقعا انان حجت مسلمانى بودند و سند اسلام)
ولى لقب آيت الله مرسوم نبود چون هرچه در هستى است از چرنده و خزنده و پرنده و حيوان مستوى القامة و چارپا همه و همه ” آيت الله ” اند
براى اينكه بدانيم حجت الاسلام هاى تاريخ تشيع، امثال مرحوم ميرزاى قمى، چه انسان هاى بزرگوار و خداترسي بوده اند به ذكر فقط اين نقل تاريخى اكتفاء مى كنم:

فتحعليشاه قاجار ( كه دين وايمان اش بمراتب بيش از بسيارى از معممان توليدانبوه پادگانى فعلى بوده است) به مرحوم ميرزا نامه اى مى نويسد جهت ابراز ارادت، ولى ميرزا جواب مى دهد:
من تو را دوست ندارم چون پيغمبر خدا ص فرمود:
” هركس چيزى را ويا كسي را دوست داشته باشد ولو قطعه اى از سنگ! را، با همان در روز قيامت محشور خواهد شد”
فتحعليشاه نامه را نگه داشت با احترام تمام!
و ….. و وقتى ميرزا از دنيا رفت خودش را براى تشييع جنازه به قم رساند و زير تابوت ميرزا جواب ميرزا را داد!
” من شما را دوست دارم، چون پيغمبر خدا ص فرمود:
هركس كسي را دوست داشته باشد فرداى قيامت با او محشور خواهد شد.

در گذشته هاى اين مرزو بوم عالمان ما و حجت الاسلام هاى ما امثال ميرزاى قمى ها بودند و سوگمندانه ، آيات عظام الاهى امروزمان امثال اقا طهرانى و علم الكذا
و چه وحشتناك سير قهقهرا داشته ايم ، پناه بر خدا

برگرفته از فیس بوک مخمد امجد

Print Friendly, PDF & Email