استفاده ابزاری از قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی

إنا لله و إنا اليه راجعون،
و على الاسلام السلام إذا ابتليت الأمة براع مثل هولاء. دین به دنیای سلطان فروش
يك مؤمن شهروند فرهیخته و غیور این پست را براي بنده در خصوصي فرستاد تا شريك غم و اندوہ خداپسندانه ایشان و همه مؤمن شهروندان میهن و ملت ستمدیده‌ام باشم!
حامد اسماعیلیون، نویسنده- دندانپزشك کرمانشاهي متولد۱۳۵۵ (همشهري شیخ محمود امجد کرمانشاهي به تعبیر سید یاسر میردامادي) براي کشف نقاب از چهره پلید و سیاه معمّمان و نظامیان “بی همه چیز” ( دین به دنیا فروشان خر) سعي بلیغ کرده است تا جنازه همسر و فرزند‌ش را به دارالاسلام کانادا منتقل کند تا مبادا نماز و تشییع و اعطاء لقب شهید این دین به دنیا فروشان موجب شود از جنازه آنان استفاده ابزاري شود و هیزم برافروختن تنور استبداد دیني این دوالپایان بي همه چيز قلمدادشوند؟! همانگونه که سوگ‌مندانه با جنازه شهیدقاسم سلیمانی کردند؛ خذلهم الله في الدنيا و الآخرة.

بنده ضمن عرض تسلیت و شريك غم شدن در غم جانکاه این نویسنده دندانپزشك مهاجر کرمانشاهي ( همشهري بنده و محمود امجد) از همینجا ( دارالاسلام فرانسه) به ایشان عرض می‌کنم “سعکیم مشکور” پاداش این جهاد شما با حضرت حق در دنیا و آخرت.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email