اسلامشاهی اموی؟

محمد امجد:
يكى از ذ.وب شدگان در ولایت کدخدا برآشفته بود چرا بنده اين نظام_مقدس_وبی‌نظير را
اسلامشاهى_أموى ناميده‌ام؟!
بسم‌الله! دليل از اين قوى‌تر؟ “آفتاب آمد دليل آفتاب!”
علت گرانى ارز را از زبان اين اقتصاددان بشنويد!
اسلامشاهى_أموى ، رساترين تعبير براى شناساندن نظام مقدس‌اى است كه به نام خدا و رسول(ص) و به كام شهريار ، به فرموده‌ى ماكياول، “براى رسيدن به هدف (حفظ قدرت و مبارزه با دشمن!) هر غلط و جور و ستم و خدعه و نيرنگ‌اى را روا مى‌شمارد و ناقدان خودش را خارجی ، باغى، مفسد و محارب قلمداد مى‌كند!
همه‌ی نظام‌هاى_مقدس تاريخ بشر سر و ته يك كرباس‌اند
@moralsociety
پ.ن:
مخاطب پانوشت ، جناب خاتمی است كه از الآن خودش را گرم كند تا با حراج تتمه حيثيت ملى خود؛ با يك تكرار_می‌كنم ديگر يكى از برادران اوليگارشى_اردشير را خليفه شيخ حسن كند!

بر بنده خرده نگيريد چرا گزينه_شركت_دراستصخابات در “هر شرايط خفت‌بارى” را وافى به مقصود نمى‌دانم! بنده بر اين باورم شخصيت‌هاى سياسي وجيه_الملة ، فقط وقتى مى‌توانند رعايا را تشويق به مشاركت پاى صندوق شامورتى استصخابات كنند كه قدرت_تحريم را داشته باشند؛ بدون قدرت تحريم ، تشويق به مشاركت تحت هر شرايطى تعاون در إثم و عدوان است
“تعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم و العدوان”.

https://t.me/maktubat/7099

@moralsociety

Print Friendly, PDF & Email