اسلام علوی و حقوق بشر (۱۳۷)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد در محضر آیت الله محمود امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه صد و سی و هفتم با موضوع

اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک

حب و بغض افراطی مانع فهم و درک و شناخت است .باید از فعل بد نفرت داشته باشیم نه از شخص مرتکب جرم و جنایت .

۲۹ فروردین ۱۴۰۰

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

برای دیدن سخنرانی جلسه صد و سی و هفتم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email