اسلام علوی و حقوق بشر (۳۲)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه سی و دوم با موضوع

در تبیین فرمایشات حضرت آیت الله امجد در لایو شب نیمه شعبان

قسمت اول و دوم

برای دیدن سخنرانی جلسه سی و دوم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email