اسلام علوی و حقوق بشر (۳۴)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه سی و چهارم با موضوع


“ايضاح مفهوم “مومن-شهروند””

برای دیدن سخنرانی جلسه سی و چهارم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email