اسلام علوی و حقوق بشر (۳۶)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه سی و ششم با موضوع


“ايضاح مفهوم “مومن-شهروند”

برای دیدن سخنرانی جلسه سی و ششم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email