اسلام علوی و حقوق بشر (۳۷)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه سی و هفتم با موضوع


“ايضاح مفهوم “مومن-شهروند” [توبه از “گذشته” چراغ راه “آینده”]

برای دیدن سخنرانی جلسه سی و هفتم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email