اسلام علوی و حقوق بشر (۴۸)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه چهل و هشتم با موضوع


“ايضاح مفهوم “مومن-شهروند” «

[فردیت باطل السحر تمام شامورتی بازی های عوامفریبانه است]

«خواهی که شوی رسوا همرنگ جماعت شو»
در نقد سیاست ماکیاولی اسلامشاهی اموی و ماتحت سیاسی شدن کشور ذیل روسیه و چین

برای دیدن سخنرانی جلسه چهل و هشتم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email