اسلام علوی و حقوق بشر (۵۸)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه پنجاه و هشتم با موضوع

در ايضاح مفهوم “مومن-شهروند ” (۲۵)

سوگواری شب اربعین ” قسمت اول و دوم

در رثای مظلومیت دخترکان و بانوان گرفتار اسلامشاهی اموی و نقد دین به دنیا فروشی دوالپایان معمم.

۱۶ مهر ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه پنجاه و هشتم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email