اسلام علوی و حقوق بشر (۶۲)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه شصت و دوم با موضوع

در ايضاح مفهوم “مومن-شهروند ” (۲۹)

ما مسلمان نیستیم!
“شب میلاد پیغمبر خاتم (ص)
با حضور آیت الله محمود امجد

۱۲ آبان ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه شصت و دوم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email