اسلام علوی و حقوق بشر (۶۷)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه شصت و هفتم با موضوع

در ايضاح مفهوم “مومن-شهروند ” (۳۴)

مومن – شهروند در وضعیت بغرنج فعلی کشور باید مطالبات اساسی و بنیادین را نمایندگی کند تا مگر در آینده ( ولو دوردست) ثمرات این مطالبات در فرهنگ و ذهن و ضمیر ایرانی و ایراندوست به بار بنشیند پیمان اخلاقی حقوق بشر جهانشمول ( حلف الفضول عصرما) و تصویب قانون اساسی تضمین کننده «حقوق بشر» باید شعار و خواسته صریح و شفاف کاندیدای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و وارث تاج و تخت رهبری باشد تا مومن شهروندان در حمایت از رهبر بعدی و رئیس جمهور بعدی ( در مرحله گذار، گذار به تصویب قانون اساسی جدید) توده مردم را تشویق به پرکردن شکاف ( دوباره فعال شده) “دولت-ملت” کنند و بدین طریق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال کشور تضمین شود.
۱۹ آذر ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه شصت و هفتم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

Print Friendly, PDF & Email