اسلام علوی و حقوق بشر (۷۵)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه هفتاد و پنجم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

در عصر غیبت معصوم علیه السلام اعدام نکنید! . آیا محمود امجد جز این گفت؟ چرا اینهمه برآشفتيد؟!
۵ دی ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه هفتاد و پنجم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety


https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email