اسلام علوی و حقوق بشر (۷۶)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه هفتاد و ششم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

مصاحبه ی اینستاگرامی محمد غلام ابوالفضل
با محمد_امجد … بخش اول ، دوم، سوم و چهارم
۶ دی ۹۹
صفحه محمد غلام ابوالفضل :

https://instagram.com/mohamad_gholamabolfazl?igshid=wheo3khzpbkg

برای دیدن سخنرانی جلسه هفتاد و ششم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email