اسلام علوی و حقوق بشر (۷۹)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه هفتاد و نهم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

جناب آقای خامنه ای! ، اگر از جنایت ها، پلیدی ها و پلشتی و فساد ماموران خود خبر نداری « فتلک مصيبة» و اگر می دانی ولی به هر مصلحت ای ( ولو مصلحت ملی! ) غمض عین کرده ای “فالمصيبة أعظم”

۹ دی ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه هفتاد و نهم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email