اسلام علوی و حقوق بشر (۸۱)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه هشتاد و یکم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

متاع کفر و دین بی مشتری نیست
گروهی این ،گروهی آن پسندند

۱۱ دی ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه هشتاد و یکم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email