اسلام علوی و حقوق بشر (۸۲)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه هشتاد و دوم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

اعدام نکنید! • محمود امجد یک درخواست بیشتر از جناب آقای خامنه ای حفظه الله ندارد #رفراندوم قانون اساسی جدید که تضمین کننده حقوق بشر جهانشمول باشد؛ همین و بس! تعبیر ایشان خطاب به رهبری نظام:
جناب آقای خامنه ای! بسم الله ! این گوی و این میدان.

۱۱ دی ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه هشتاد و دوم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email