اسلام علوی و حقوق بشر (۸۴)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه هشتاد و چهارم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

محمودامجد آماده است همه آموزه های عرفانی و معنوی ای که از بزرگان اهل معنا کسب فیض کرده است به سمع و نظر ملت ایران برسد و نظام هم ایشان را محاکمه علنی ( ولو غیابی) کند و ایشان هم خودش از مواضع و باورهای خود دفاع کند و هرحکم ای که محکمه ملت ( تمامی مردم از طریق رسانه های آزاد مشاهده و قضاوت کنند) صادر کرد، ایشان نسبت به آن حکم خاضع است.

۱۱ دی ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه هشتاد و چهارم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email