اسلام علوی و حقوق بشر (۸۷)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه هشتاد و هفتم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

نقد اخلاقی چهل سال مالیخولیازدگی ارباب عمائم دین به دنیا فروش ، ابلیس خوی و آدمی روی

با تمرکز بر مبحث عجب “چهل حدیث“ ؛ عجب و خودپسندی و خودبرتربینی ای که در میان حوزویان (از طلبه مبتدی تا مرجع منتهی) غوغا می کند و خودشان بیخبرند همین عجب موجب شده خودشان را «قوم برگزیده » خدا بدانند و برای خودشان ولایت مطلقه بر عرض و جان و مال و ناموس رعایای بی هیچ “حق وحقوق ” ای قائل باشند ؟

۱۵ دی ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه هشتاد و هفتم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email