اسلام علوی و حقوق بشر (۹۳)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه نود و سوم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم
که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد
حافظ

از یوتوپیا تا مالیخولیا ۹

خدارو شکر که گفته شد:«سگ هویدا و رضا پهلوی به محمودامجدشرف داره! . الحمدلله ! محمود امجد خوشحال است که بالاخره هم از شهیدهویدا اعاده
حیثیت شد و هم از شهروند میهندوست رضا پهلوی بیش باد!
اعدام نکنید! اکسیر نجات بخش ملت و کشور

۲۲ دی ۹۹

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

برای دیدن سخنرانی جلسه نود و سوم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email