اسلام علوی و حقوق بشر (۴)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه چهارم با موضوع

مرجعیت مستقل؟! وابسته؟!( دولتی) پاسخ به مدعیات گزاف حوزویان “ناشهروند”

برای دیدن سخنرانی جلسه چهارم اینجا را کلیک کنید.

Print Friendly, PDF & Email