اسلام علوی و حقوق بشر (۴۰)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه چهلم با موضوع


“ايضاح مفهوم “مومن-شهروند” به مناسبت جمعه آخر ماه مبارک رمضان دوم خرداد ۹۹
روز قدس را “روز مبارزه با ستم و تبعیض حاکمان جور” بنامیم.

برای دیدن سخنرانی جلسه چهلم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email