اسلام علوی و حقوق بشر (۵۰)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه پنجاهم با موضوع

در ايضاح مفهوم “مومن-شهروند ” (۱۷)

باید در دفاع از حق و ابطال باطل با احدی رودربایستی نداشته باشد “
لایو این جلسه در نقد « بافته» های محترم ترین شخصیت علمی، معنوی حوزه حضرت آیت الله جوادی ادام الله عزه

برای دیدن سخنرانی جلسه پنجاهم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email