اسلام علوی و حقوق بشر (۸۰)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه هشتادم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

در عصر غیبت معصوم علیه السلام هیچ دولت ای دینی نیست . تا پیش از برگزاری رفراندوم قانون اساسی جدید که حقوق بشر و دموکراسی و جمهوریت در آن تضمین شده باشد مومن شهروندان درهیچ انتخاباتی شرکت
نخواهند کرد.

۱۰ دی ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه هشتادم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email