اعتراض وتجمع مسالمت‌آمیزحق قانونی همه شهروندان است.

حصر غیر قانونی و غیر عادلانه رهبران جنبش سبز تنها یکی از ابزارهای سرکوب مخالفان و پیام روشنی به همه معترضان و منتقدان است. اگر صدای مخالفی شنیده شود، زندان و شکنجه در انتظارشان است. اگر از انقلابیون و سرشناس باشید، حصرتان می کنیم تا در عزلت فراموش شوید. دراینجا مصاحبه اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میر حسین موسوی را جهت یادآوری و بازخوانی یک تراژدی جلب می کنم.

رهبر تنهاست

مشاورمیرحسین: خشونت بذر جدایی،ناامیدی وفاجعه است/ رهبرتنهاست چون بامردم نیست
وظیفه ماحمایت ازحق اعتراض، همدلی با مردم و ایستادن درکنارآنهاست

همانطور که اردشیرامیرارجمند، مشاورارشد میرحسین موسوی،بااشاره به اعتراض‌ها درشهرهای مختلف کشورباتاکیدبراینکه اعتراض وتجمع مسالمت‌آمیزحق قانونی همه شهروندان است، تصریح می‌کند: وظیفه ماحمایت ازاین حق، همدلی بامردم وایستادن درکنارآنها است؛باچشمانی باز و به دور از جوزدگی وموج‌سواری و یا انحصار‌طلبی. آنچه مهم است خواست و اراده ملت است وکمک به تحقق مطالبات آنها، نه نیات و منافع این یا آن جناح.

سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید به کلمه می‌گوید: همه ما باید بدانیم همان اندازه که مقاومت و پافشاری بر مطالبات منطقی و صیانت از حق اعتراض مدنی مردم لازم است اجتناب از خشونت نیز ضروری است. خشونت بذر جدایی، ناامیدی و فاجعه است. خشونت موجب جدایی مردم از هم می‌شود و منافع عمومی و صلح اجتماعی و همبستگی ملی را تهدید می‌کند و به همین جهت است که باید از آن پرهیز کرد.

مسئولیت حصر، فساد ساختاری و گرفتاری مردم با رهبر است.

امیرارجمند که معتقد است رهبر و هسته سخت اقتدارگرایان نمی‌توانند با مصادره مطالبات مردم نقش اپوزیسون دولت را بازی کنند، خاطرنشان کرد: مسئولیت شرایط حاضر، فساد ساختاری و گرفتاری‌های مردم اساسا با آنها است. با این همه اختیارات و امکانات امنیتی، مالی و رسانه‌ای و غیره، ادعای اینکه رهبر تنها است ریاکاری محض و توهین به شعور مردم ستم دیده و هوشمند است.

وی در ادامه افزود: اگر ایشان با این همه امکانات باز هم تنها است، پس کارگران و کارمندان و معلمین و خیل جوانان بیکاری که برای تامین حداقل نیازهای خود در رنج هستند چه وضعیتی دارند؟ البته رهبر تنها است چون با مردم نیست. رهبر باید پاسخگوی قدرت بیکران و غیر قابل نظارت خود باشد. آنچه را که آنها فتنه می‌دانستند و می‌دانند اساسا در دل رفتار و افکار خودشان نهفته است. باید فهمیده باشند که فریب و سرکوب سرانجام خوشی ندارد.

مشاور ارشد میرحسین موسوی با تاکید بر اینکه، آقای روحانی و دولت هم باید پاسخگو باشند، می‌گوید: درست است که شاخص‌های اقتصادی بهتر از دوران احمدی‌نژاد است اما در این ۱۲ ساله اندوخته‌ها و سرمایه‌های ملت در ابعاد گوناگون چنان تحلیل رفته است که مردم به تنگ آمده‌اند و صرف مقایسه این با آن آنها را قانع نمی‌کند. دولت باید در مورد وعده‌های داده شده پاسخگو باشد و دنبال بهانه نگردد. بعلاوه باید شجاعانه و صادقانه به مردم گزارش دهد چه کسانی مسبب این وضعیت هستند؛ مشخص کند پول مردم توسط چه کسانی و چگونه غارت شده است و به جای ایجاد شغل و افزایش تولید و رفاه عمومی خرج چه چیز و کجا شده است.
@kaleme

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email