افشاگری وکیل اول محمدعلی نجفی در پرونده قتل مرحوم میترا استاد

افشاگری وکیل اول محمدعلی نجفی در پرونده قتل مرحوم میترا استاد

علیزاده طباطبایی:

یک فردی از لحظه اول قبل از ورود دختر، داماد و راننده اقای نجفی و پسر خانم میترا استاد در داخل منزل بوده که وقتی اینها داخل منزل می‌شوند وی آنجا بوده!

این فرد دستگیر می‌شود و خودش را مامور یکی از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی معرفی می‌کند.

وی ساعتی بعد آزاد می‌شود و در کمال تعجب هیچ اثری از آن فرد اکنون در پرونده نیست!

برای دیدن فیلم کامل اینجا را کلیک کنید.

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email