اندر حُسن وقُبح دموکراسی‌های انتخاباتی!

لابد این جمله مشهور از مرحوم منتظری را در مجلس تصویب قانون اساسی به خاطرداريد!
« اگر مردم به الاغ ی رأی دادند و شد رییس جمهور چه باید کرد؟!»
و البته برای آسیب‌زدائی از این قبح محتمل ، ایشان ولایت فیلسوف – پادشاه افلاطونی (ورژن فقه شیعی شده‌اش شده همین ولایت فقیه!) را با همکاری حسن آیت و مظفر بقايي به قانون اساسی زورچپان کردند و در نهایت هم کاشته ایشان خود ایشان را درو کرد؟!
القصه، ما برای فرار از آن آسیب محتمل، از چاله به چاه افتادیم و از این چاه ویل هم درنخواهیم آمد گویا!

با این‌همه در دفاع از دموکراسی‌های انتخاباتی ، آن‌هم با این آسیب ذاتی! می‌توان به حسن ذاتی‌اش هم دل بست ؛ که نظريه يوتوپيك افلاطونی و ورژن فقهی‌اش فاقد آن است!

حسن ذاتی دموکراسی انتخاباتی در این است: «همان الاغ که بر خود گماردیم، مادام العمر نیست! می‌توانیم بعد از چهار سال پائین‌اش کشیم!»

و درست به خاطر همين يك حسن ذاتی ، تمام معایب دموکراسی بخشودنی است.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email