این یک ذره دین مردم را نگیر!

آ یت حق محمود امجد :
این ماجرا را از من داشته باشید. با یک واسطه می‌گویم. آقا شیخ محمدحسین زاهد که از علمای تهران بود، مرحوم می‌شود. مردم می‌آیند خدمت آیت‌الله بروجردی و می‌گویند ما این آقا را می‌خواهیم. عین عبارتی که برای من نقل کردند این است. منظورشان آقای حق‌شناس بود. آقای بروجردی به ایشان می‌گوید خب برو! ایشان می‌گوید من می‌خواهم درس بخوانم. امام خمینی آنجا نشسته بوده و به آقای حق‌شناس می‌گوید خب برو! ایشان می‌گوید خودت برو! امام گفته بود والله اگر این‌ها سراغ من آمده بودند، می‌رفتم. یعنی بحث و درس حوزه را رها می‌کردم و می‌رفتم. بعد آقای بروجردی به آقای حق‌شناس گفته بود برو اما نمی‌خواهد مردم را دین‌دار کنی! این سخن را به آیت‌الله حق‌شناس گفته بود که یک پارچه نور بود. به ایشان گفته بود برو ولی نمی‌خواهد مردم را دین‌دار بکنی، این یک ذره دین مردم را نگیر! این‌ها را تبلیغ کنید. در حوزه‌ها بگویید. این مطالب همه‌جا برود!

Print Friendly, PDF & Email