ایها المجاهد، اعتصابت را بشکن!

حسين دهقان:
سحرگاه امروز حضرت آيةالله امجد در ديدار با خانواده دكتر مهدى خزعلى طى پيامى از ايشان خواست تا به اعتصاب غذاى خويش پايان دهد.

آيةالله امجد خاطر نشان كرد:

ايها المجاهد، شما طرفدار حق هستيد و حق پرستى هم هزينه دارد. شما وظيفه خود را انجام داده ايد و همان طور كه آقاى كروبى با سرافرازى اعتصاب غذاى خويش را شكست، شما هم به اعتصاب غذاى خود پايان دهيد.
من از طرف همه علما اين تقاضا را دارم و ما همه دعاگوى شما هستيم.

Print Friendly, PDF & Email