ای گنبد گیتی ای دماوند

ای گنبد گیتی!ای دماوند!»

« آن دوالپایان که مام میهن به گا دادند»

(کشور بزرگ ایران را به حضیض “ماتحت چین و روسیه“ ساقط نمودند)

«لابد که دماوند به وقف فروشند!»
پ.ن:
«آن که با مادرش زنا کند ، با دیگران چه هاکند؟!»

یک “مومن ” ی پرسیده بود این به اصطلاح مراجع و معممان و صرافان کجایند؟! این فاجعه یعنی در حد دوچرخه سواری بانوان نیست که ورود کنند؟!
وپاسخ این طلبه مهاجر از «دارالکفروالنقاق » به «ارض الله الواسعه»:

-: «مگر دماوند مفاتن تحریک کننده نره خران دارد که مراجع صراف ورود کنند؟!»

الا لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.

« بگذرد این روزگار تلختر از زهر….

به قول رفیعی لاهیجی:

ای دیو سپید پای در بند
ای گنبد گیتی ای دماوند
بفکن ز پی آن اساس تزویر
بگسل ز هم این نژاد و پیوند
بَر کَن ز بُن این بنا که باید
از ریشه بنای ظلم بر کند
زین بی خردان سفله بستان
دادِ دلِ مردمِ خردمند
می توان جای پای خدا را در تاریخ دید
حقیقت این است که
کوه هرگز دشمن بشریت نیست
راست گفته شاملو که گفته:
کوه ها با هم اند و تنهایند
همچو ما با همان و تنهایان!
و گاه همین دماوند
می شود
رسوا کننده جهلِ مقدسِ کاسبان و رهزنان دین

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email