بدنبال یک گردن برای طناب‌ دار!

اظهارات نوید افکاری، زندانی سیاسی، و قهرمان کشتی:

اینها دنبال یک گردن برای طناب‌شون می‌گردند.

روی تشک کشتی یاد گرفتم که زیر بار ظلم و دروغ نرم.

از زیر فشار انفرادی و زیرزمین و شکنجه‌هایی که خلاص شدم پام که رسید به زندان، فوراً به مراجع مختلف قضایی نامه نوشتم و شکایت کردم و داد زدم که من قاتل جانی نیستم. درخواست دادم ببرنم پزشکی قانونی.

با گزارش پزشکی قانونی و شاهد عینی و مدارک دیگه ثابت شد که شکنجه شدم. هر چه هم لایحه نوشتم که اقرارم زیر شکنجه بوده و یک دلیل و مدرک توی این پرونده‌ی لعنتی نیست که بگه ما گناهکاریم اما نخواستن صدامونو بشنون.
فهمیدم دنبال یک گردن برای طناب‌شون می‌گردند.

برای آزادی زندانیان اعتراضات سالهای گذشته تلاش کنیم.

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email