به نام خدا و به کام کدخدا

در حاکمیت مرتجعان تنك مایه فعلی دوچرخه سواری بانوان ( نیمی از جمعیت کشور ) ممنوع است؟!
چرا؟ “چون محتمل است موجب مفسده! برای نیمه دیگر باشد!”
پ.ن:
اسلامگرایان مرتجع وظاهرپرست (اسلام اموی مشرب!) ای که در زمان رهبرفقید انقلاب مجال تطبيق شریعت! نیافتند؛ در حاکمیت طلائی! (از منظر روحانیت سنتی و مرتجعان کوچه و بازار) رهبر مستبد و مرتجع فعلی امکان آن را یافتند تا به نام خدا و به کام کدخدا ، به نیمی از جمعیت کشور ظلم و تبعیض روا دارند و سوگمندانه، نیمه مذکر آلوده به فرهنگ مذموم مذکرسالاری هم دم برنمى آورد؟!
بنده، مسئولیت مستقیم گناه و جنایت این تبعیض جنسیتی را به دوش متشرعان ذکور می‌دانم!

شرح عکس:

“|کاریکاتور روز!” ( امروز ۱۵ خرداد!) « در ایران ، دوچرخه سواری زنان ممنوع است!»

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email