تجمیع منابع و قدرت ها در دستان دولت ها

هرچه تاریخ پیش‌رفته است،قدرتهای سیاسی قدرتمندتر شده‌اند و با استقرار آنها،مبارزه و مقابله با قدرت دشوارتر شده است،چرا که دولتها همه منابع را در اختیار دارند.در مقایسه با سرداران بزرگ تاریخ،نظیر اسکندر مقدونی یا چنگیز مغول،امروز اگر کسی قصد مقابله با قدرت سیاسی را داشته باشد،آن قدرت میتواند کاری کند که در زمان کوتاهی کل زندگی فردِ مخالف مختل شود،چرا که تاسیسات زیربنایی در اختیار قدرت سیاسی است.

تا قبل از صنعتی شدن جوامع،دولتها سه وظیفه اصلی داشتند.وظیفه اول دریافت باج و خراج و جزیه،یا به تعبیر امروزی،دریافت مالیات بود.وظیفه دوم تامین امنیت راهها بود،به گونه ای که قطاع‌الطریق نتوانند کاروانها را غارت کنند.سومین وظیفه حمایت از رعایای خود در برابر حملات دشمن خارجی بود. اما امروزه،بعد از دوران صنعتی‌شدن،دولتها روزبه‌روز کارکردهای بیشتری پیدا کرده‌اند و متنوعتر شده‌اند. آموزش‌وپرورش،بهداشت،بیمه،بانکها،آب،برق،گاز و تلفن وهمه چیز در ید قدرتهای سیاسی است.

مصطفی ملکیان،کتاب زمین از دریچه آسمان،صفحه ۱۴،چاپ اول،انتشارات سروش مولانا

Print Friendly, PDF & Email