تذکرة الاولیاء در سخنان اهل الله

خاطرم هست ، ایامی که مد شده بود جوان‌های پاك و معصوم و زلال به دنبال عده‌ای دکاندار و شامورتی باز افتاده بودند ( آن‌هم ، فقط به خاطر تأیید و تمجیدهای عده‌ای از جهال مشهور و معروف) ؛
حضرت محمود امجد در کوی خوابگاه دانشجویان (امیرآباد شمالی) فریاد زد: « آهای جوان‌ها ! گول این عمامه و عنوان را نخورید! به جز اهل بیت علیهم‌السلام هیچ کس دیگر مرشد و استاد نیست! اینها که معروف می‌شوند به کشف و کرامات هیچ در بساط‌شان نیست! يك مشت متوهم جاه طلب اسیر حلق و فرج‌شان‌اند؟! گول این تأیید و تمجیدها را هم نخورید! حتا اگر کسی در حد امام صادق ع فرمود : امجد آدم خوبی است ؛ قبول نکنید! چون ممکن است آن روز که حضرت فرموده بنده آدم درستی هستم يك لحظه بعد نادرست شده باشم! بله! اگر حضرت فرمود امجد عاقبت‌به‌خیر است؛ قبول کنید! چون امام معصوم ع به علم الاهی عاقبت کار را دیده است!
اینجا ، مخاطب فهیم این سخنان، سر استنکاف حضرت بهجت (قدس سره) در عدم تأیید و تمجید آن شخصیت “مشهور به زهد و پارسایی” را متفطن می‌شود!
اهل الله معیارشان يك چيز است.
سلام خدا بر اهل الله که «یکی را به دوعالم طلبیدند»

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email