تذکرة الاولیاء

هم‌چنان در وصف مردان‌خدا!
مقدمتا عرض کنم از همه دوستان جان و همه مؤمن شهروندان غیور و فهیم میهن عزیزم ایران استدعا دارم این کمترین برادر ایمانی خودشان را در نشر آگاهی و حدیث دوست ، یاری دهند.

از دارالاسلام فرانسه دست یاری و همکاری به شما دراز کرده‌ام و یدالله‌فوق‌ایدیهم .
از شحنه و داروغه و محتسب جائر جاهل نهراسید که آفتاب لب بام اند و عمر جور و ستم‌شان کوتاه!
بنده برای میهن عزیز و هم میهنان شریف‌ام می‌نویسم ؛که گرفتار دشمن جرار و حاکم جائر غدار شده‌اند و فقط نگاه استغاثه و التجاءشان به آسمان است تا مگر دستی ازغيب برون آید و کاری بکند .
بنده نیز هم‌چون شما مؤمنان و دردمندان غیور، چاره و گریزی جز این نگاه به آسمان ندارم؛ ولی با این وجود، این التجاء و استغاثه را رافع و نافی مسئولیت اخلاقی نمی‌دانم و عمل به وظیفه را موجب استجابت دعا و یاری حضرت حق می‌دانم که ضمن آن‌که فرموده است: « اني اجيب دعوة الداع اذا دعان»
هم‌چنین فرموده است: «إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» و «لیس للانسان الا ما سعى» و از معصوم علیه السلام نقل شده است: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه «چو می بینی که نابینا و چاه است/ اگر خاموش بنشینی گناه است »


اما بعد:
آن‌چه که در این چهل سال رخ داد و سلطنت مستبد پیشین لباس عوض کرد و در ردای جدید دین ودنیای مردم را به ورطه نابودی کشاند در این تعبیر
آقامحمدرضاحکیمی خلاصه می‌شود( شنیده‌ام حضرت محمد رضا حکیمی این تعبیر نغز و رسا را رو در رو به سلطان مطلق العنان فعلی گوشزد کرده است؟ واینك آن تعبیر کوتاه و گویا و ترجمه مضمون آن:
ماوقع_لم_يقصدوماقصد لم يقع!
و ترجمه آزاد این تعبیر زیبا: «این (وضع) نه آن بود که آرزو داشتیم (قبل از سرنگونی سلطنت مستبد پیشین در انقلاب ضداستبدادی بهمن ۵۷) و آن‌چه رخ داد نه آن بود که می‌پنداشتیم!
سلام خدا بر همه مردان خدا که از نمد این انقلاب کلاهی برای خود نبافتند و جیبی ندوختند!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email