حجةاسلام یا آيةالله؟!

محمد امجد:

خاطر عاطر برخى از هم‌وطنان محترم مكدر شده كه چرا خبرگزارى فارس (آژانس خبرى نظاميان!) ظرف دو ساعت يك برگماشته بر دستگاه_جورگسترى را از درجه ! “حجةالاسلامى” به درجه “آيةاللهى” رسانده؟!
لابد اين هم‌وطن مكدر مانند آژانس فوق‌الذكر خيال كرده درجه آيةاللهى از درجه حجةالاسلامى بالاتر است ؛ چيزى شبيه سرهنگ و سرلشگر ؟!
خدمت هم‌ميهنان عزيزم عارض‌ام:
اين تيتر خبرگزارى فارس ، فى‌الواقع تنزل_درجه بوده است و نه ارتقاء درجه! ما امروز حجةاسلام_و_مسلمانى نداريم ولى آيةالله؟! إلى ماشاءالله! تمام عالم از خزنده و چرنده و پرنده و جماد و نامى و حيوان ،”آيات‌الله”اند!
يكى از علماى سابق ( ظاهرا مرحوم ايروانى) براى هر طلبه مبتدى‌اى عنوان آيةالله مى‌نوشت! به ايشان اعتراض مى‌كنند كه اين چه كارى است؟!
(اعتراض كنندگان ، مانند مردم_شرطى_شده_امروز«به تعبير قبله عالم» خيال مى‌كرده‌اند بايد به طلبه مبتدى ثقةالاسلام گفت و حداكثر حجةالاسلام؟! )
و اما پاسخ مرحوم ايروانى:

هيچ‌كس_حجةاسلام_نيست! ولى همه عالم آيت_خدا است.
سلام خدا بر همه عالمان ربانى كه تن_رها_كرده_اند تا “نخواهند پيرهن!”

Print Friendly, PDF & Email