دربارهٔ نماز و بی‌حدّی انسان

بریده‌ای از سخنان آیة‌الله امجد در دههٔ اول محرم۹۸ دربارهٔ نماز و بی‌حدّی انسان

«نماز انسان را به خودش می‌شناساند. انسان ماهیت ندارد. حد ندارد.»

[انسان با نماز]، پسِ پردهٔ غیب را می‌بیند. نماز قدرت بی‌نهایت به آدم می‌دهد. نماز انسان را به خودش می‌شناساند. انسان، ماهیت ندارد. حد ندارد. افسوس که من این حرف را می‌زنم، فردا حجت بر من تمام است. [طبق] «لِمَ تقولون ما لاتفعلون» (صف، ۲) مرا می‌برند جهنم می‌گویند آشیخ! تو که این حرف‌ها را می‌دانستی و روی منبر می‌گفتی، چرا خودت تکان نخوردی؟! چرا یک لحظه عوض نشدی؟ لحظه به لحظه باید عوض بشویم. ما لحظه به لحظه، سیر می‌کنیم. سیر هم نکنیم، دارند ما را می‌برند؛ «إنّک کادحٌ إلی ربّک کدحاً فملاقیه» (انشقاق، ۶) تو داری رو به خدا می‌روی و ملاقات می‌کنی خدا را، حالا چه بد یا خوب، چه کردیم با خودمان؟! به فکر خودمان باشیم. تو را خدا شما به فکر خودتان باشید برای من هم دعا کنید که تکان بخورم.
دو رکعت نماز به عمرمان نخوانده‌ایم. یک الله اکبر نگفته‌ایم! چه کسی گفته که حالا من و تو بگوییم؟ آن مرد بزرگ می‌فهمد که می‌گوید در عمرمان دو رکعت نماز نخواندیم.
یعنی نماز این نماز ما نیست. البته همهٔ ما مکلّف به همین نمازیم، نمی‌شود نخوانیم اما این نماز یک نردبانی است، معراج است، عمود دین است.
[عجیب است که] هزاران حدیث هست راجع به نماز، یک حدیث نداریم که بگوید نماز را قرائت کنید یا بخوانید. نمی‌گوید إقرؤوا الصلوة، همه می‌گوید: «أقیموا الصلوة»؛ [نماز را اقامه کنید] چون عمود دین است.

آیت الله محمود امجد

Print Friendly, PDF & Email