در هیچ کجای دنیای آزاد، طنزنویس را زندان نمی‌کنند

در هیچ کجای دنیای آزاد، طنزنویس را زندان نمی‌کنند .
حال که در ایران آزاد طنز نویس را محکوم به حبس طویل‌المدت می‌فرمایید؛ لا اقل حبس و زندان‌اش حبس و زندان طنز! و هزل باشد و نه حبس و زندان جد و جهد.

حکایتی طنزگونه را در ارتباط با مطلب هزل/ جد امروز نقل می‌کنم ، هدیه به دوستان جان و مخاطبان جان آگاه:« کسی شکایت به نزد داروغه و قاضی برد که فلان کس می‌گوید در عالم رؤیا و خواب مادرت را…. آمده‌ام که حد و تعزیر شرع انور بر او جاری کنی! به حکم قاضی و حاکم شرع ، طرف خوش به حالش شده در خواب را احضار کردند و قاضی عادل و جان آگاه شرع تازیانه را به دست خصم شاکی داد تا سایه متشاکی عنه را تازیانه زند! خب ، حد و تعزیر و تازیانه‌ی “خواب ” ، آن‌هم خواب شیطانی!( در اینجا بخوانید طنز و هزل) همان نواختن تازیانه بر سایه و ظل ذی ظل است. السلطان ظل الله هم به همین معنا سایه خداست! یعنی سایه عدل و رحمت و شفقت و احسان خداست. اگر می‌خواهید ظل الله باشید و رعیت شما را ظل الله بداند ، لااقل طنزپرداز رامحکوم به حبس طویل المدت نکنید، چون ممکن است در حیاط زندان توسط اراذل و اوباش زندانی، چنانکه افتد و دانی، شکم‌اش سفره شود و ببرید رونق مسلمانی!

Print Friendly, PDF & Email