دلجویی از متهمان ترور دانشمندان هسته ای!؟

یکی به این سخنگوی الكن نادولت بگه نالوطی! چرا خبر عذرخواهی (نا)دولت ، همان موقع به سمع و نظر رعایا نرسید؟! وقتی خودتان طرف رو از تو فرودگاه (پای پلکان!) فراری‌اش دادین نمی‌شد بی زحمت خبر عذرخواهی رو به یه نحوی! ( مثلا از طریق آمدنیوز اینا!) به رعیت راپورت بدین؟!
پ.ن: این سخنگوی نالوطی مملکت، إند کیاست و فراست سلطان پسندانه است؛ چشم بدش دورباد! زمانی که فهیمه دری رو شکنجه می‌کردند (که اعتراف کنه چون شیرازیه پس لابد بھائیه و چون بهائیه پس لابد صهیونیسته و چون صهیونیسته پس لابد مأموریت داشته سعید امامی رو صهیونیست کنه و تا معاونت امنیت وزارت اطلاعات معراج بده و بعد در دوره خاتمی مأموریت پیدا می‌کنه مقام معظم رو “روسیاه!” کنه و خاتمی رو “روسفید!”) این نالوطی مشاور ارشد خاتمی بود و حتا حاضر نبود کمترین شک و شبهه‌ای از خودش نسبت به پروسه بازجوئی (شکنجه‌های قرون وسطایی) بروز بده تا مگر جوادی و مهدوی و كذا (شکنجه‌گران نماز شب خوان و متهجد!) فرصت داشته باشند قبای اسرائیل رو که لای در گیر کرده بود! پیشکش رهبری و دولت کنند؟!
اسلامشاهی اموی ننگت باد

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email