دلیلی بر عدم جواز مرجعیت زنان وجود ندارد

گفتگو با آیت الله محمد ابراهیم جناتی : دلیلی بر عدم جواز مرجعیت زنان وجود ندارد

مرجعیت زنان موضوعی است که همواره مورد مناقشه فقهای شیعه بوده است. گروهی با استناد به برخی از ادله از جمله ادله باب قضاء مرجعیت زنان را منتفی دانسته و گروهی دیگر با رد این ادله شرط ذکوریت را در ردیف شرایط اجتهاد و مرجعیت ذکر نمی‌کنند.

آیت‌الله جناتی یکی از فقهای قم است که تأکید دارد زن می‌تواند مرجع تقلید شود. او در مکتب قم و نجف به تحصیل علم پرداخته و از محضر اساتیدی چون محمود حسینی شاهرودی، محسن حکیم، عبدالهادی شیرازی، حسین حلی، باقر زنجانی و ابوالقاسم خویی و روح الله…

پایگاه خبری جانبازان اصلاح طلب
@janbazanesabz

Print Friendly, PDF & Email