دوختن پاپوش یعنی این…

“اگر و فقط اگر“ تنها نقطه سیاه پرونده چهل ساله نظام مقدس ، همین سیاست کردن ( “تنبیه و مجازات “در ادبیات قاجاریه) محمدعلی نجفی باشد، یعنی پاپوش ای که ج.طائب ( معمم سرباز بدنام کدخدا) برایش دوخت و او را تا سر حد اعدام برد، کافی است تا این نظام را مصداق اجلای اسلامشاهی اموی بدانیم!

محمد علی نجفی که هم اکنون زندانی مافیای اطلاعاتی امنیتی است ، درپی شکایت الیاس قالیباف باید در دادگاهی دیگر حاضر شود تا به جرم سنگین افشای فساد هزارفامیل، سیاست شود..

“ سیاست“ اسلامشاهی اموی عین “ دیانت“ اش است! أف‌ٍّ لکم و لما تعبدون من دون الله

«اسلامشاهی أموی ننگ ات باد!»

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email