رجله سیاسی!

این شیر زن ( پروانه سلحشوری )

یک رجل سیاسی مذهبی است و اگر در جماعت موسوم به «اصلاح‌طلبان» تتمه‌ای از جرأت و شعور سیاسی باقی مانده باشد؛ باید از هم‌اکنون در دفاع تمام قد از این بانوی سلحشور ، ایشان را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مطرح کنند. طبیعتا تمام رجاله های سی‌یا‌سی که مذکر بودن مخنث های سپهر سیاست را شرط ضروری ریاست قوه مجریه می‌دانند علیه این گام بزرگ به جلو قیام خواهند کرد و در چشم رعیت ستم‌دیده و زبان بریده و زبون گشته‌ی اسلامشاهي أموي سقوط خواهند کرد. بسم‌الله! این گوی و این میدان…


اگر مرد ای در جماعت موسوم به اصلاح‌طلب باقی است علیه این نامردان مخنث این‌گونه قيام کند تا مردانگی و فتوت‌اش به چشم رعیت آید.

على بركة الله

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email