رمل و اصطرلاب و خرافه پرستی(۲)

اگرچه در هشدار این جریان,برخی از دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی موضع گیری نموده وحتی در قوه قضاییه نیز موجبات برخورد با گروهی صورت گرفت بنظر میرسد گروه دیگری در حاکمیت نظام، با عدم موضع گیری و اعلام نظر خود,به شبهات این تراژدی دامن زده و آنرا نه تنها مذموم ندانسته که خود نیز به نوعی به انتشار آن پرداخته اند!

انتشار تصویری از نصب تابلویی در مسیر کوه پیمایی مقام رهبری در سفر به کرمان در فضای مجازی,به این شبهات دامن زد و پروژه دیگری را نیز پرده برداری نمود.گویی بعضی از علاقمندان رهبری,گوی بلاهت را از دیگران نیز ربوده و با نصب تابلویی در آن مسیر کوه پیمایی؛ تحت نام “محل جلوس مقام معظم رهبری” آنرا به دید عموم نیز گذاشتند.گاهی اوقات رفتارهای نسنجیده و بدون فکر از جانب عده ای بجای آنکه موجبات  تقویت جایگاه افراد بشود, بیشتر موجبات وهن شخص و انتشار کلمات توهین آمیز به مقامات نیز می شود.

تراژدی استفاده ابزاری از دین,سالهاست که توسط دوست و دشمن دارد خواسته و ناخواسته اجرا می شود و در بعضی موارد ,متاسفانه پیاده نظام تراژدی از خسارتی که به ساحت دین میزند,آگاهی نداشته و وقتی متوجه میشود که دیگر دیر شده است.

نظیر این اتفاق در بالاترین سطح آن و در جریان برگزاری جشنهای ایام دهه فجر و در سالگرد ورود امام خمینی به کشور صورت پذیرفت که باعث شده بود بواسطه انتشار این حماقت توسط خبرگزاریهای رسمی و از محل فرودگاه مهرآباد و یا مدرسه رفاه که متاسفانه با حضور مسئولان نظام و عدم اعتراض حاضرین!! انجام شده بود؛تا مدتها دلسوزان نظام مشغول به توضیح ویا خون دل خوردن باشند.

آنچه نگارنده را برآن داشت تا این موضوع را با شما در میان بگذارد,آن است که عناصر نادان  و یا کم اطلاع وبی اطلاع,در همه سطوح  چه در مردم عادی کوچه بازار وچه در میان مقامات؛ حضور دارند واین هوشیاری ما را می طلبد که در جای مناسب با ایشان برخورد نموده و پاسخ درخوری بدهیم.

این اتفاقات اگر هوشیار نباشیم,کلیات دین وجامعه را نشانه گرفته و دارد با ترویج اباهه گری وخرافه پرستی و اتصال های واهی به خواب و رمالی,چون موریانه از درون میخورد و ازبین می برد.

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email