روز جهانی زن!

محمد امجد:

روز_جهانى_زن، سه خبر و يك حاشيه!

خبراول:
“اول شخص مملكت فرانسه از نسرين_ستوده دعوت به عمل آورده در پروسه‌ی تدوين قوانين جهان‌شمول به نفع مساوات زنان و مردان مشاركت داشته‌باشد.

خبردوم:
“اول شخص ممالك محروسه ايران از طلاب و مراجع و معممان خواسته انقلابى باشند و انقلابى بودن را هم به فقهى_اداره_كردن مملكت تعريف جامع ومانع نموده‌اند.(يعنى هركس به اين قانون_مجازات_عيسلامى فعلى انتقادى داشته باشد ، انقلابى نيست و “به درد كشور نمى خورد!”)

خبرسوم:
شفقنا (خبرگزارى بين المللى فقه شيعه) از حضرت آيةالله شبيرى زنجانى استفتاء نموده‌است:

“آيا براى امر به معروف و نهى از منكر (تنها منكر جارى در مملكت ، البته حجاب_نامناسب! زنان است) مى‌توان به برخى اقدامات !هم‌چون اسيدپاشى؟! به صورت زنان «شُل حجاب!» دست يازيد؟!
حكم فقهى اسيدپاشى! به صورت زنان چيست؟!

جواز؟
استحباب؟
كراهت؟
حرمت؟

(شايان ذكر است ، اخيرا ، بعد از اقبال اصلح‌طالب واصول‌فروش به حضرت آيةالله شبيرى زنجانى، قبله عالم هم به ايشان اقبال نشان دادند و هم اكنون اين مرجع محترم و وارسته، در افكار عمومى ايران و جهان، با استفاده از تكنولوژى مدرن، مشتغل به تنوير افكار عامه بر اساس فقه سنتى جواهرى است.)

پ.ن:

حضرت آيةالله شبيرى زنجانى اخيرا در صفحه فيسبوك‌شان تنها فقيه افقه را (كه نظرى بر خلاف فقه مشهور ابراز نداشته ) مرحوم آيةالله گلپايگانى اعلى الله مقامه الشريف معرفى كرده‌اند و همه به ياد داريم كه آن مرحوم، با تقسيم اراضى، قانون كار، انتخاب كردن و انتخاب شدن زنان، موسيقى و هنر و همه ارزش‌هاى مدرن‌، اختلاف مبنائى با رهبر فقيد انقلاب داشت (كه از فقه_مشهور انحراف پيدا كرده بود!) و همين اختلاف مبنائى منجر به استعفاى
حضرت آيةالله صافى (داماد مرحوم گلپايگانى و وصى و مرجع بعد از ايشان) از شوراى نگهبان شد.

رونوشت:
ايمانوئل_مكرون ، اول شخص مملكت فرانسه جهت اطلاع و اقدام مقتضى در راستاى #تصويب_قانون_جهان‌شمول
«منع_قانونى_فقهى_اسيدپاشی_به_صورت_زنا»

Print Friendly, PDF & Email